حدیث قدسی

درخواست حذف این مطلب


"هر مرا طلب کند می یابد مرا،

و ی که مرا یافت، می شناسد مرا،

و  ی که مرا بشناسد، عاشقم می شود،

و ی که عاشقم شود، عاشقش می شوم،

و ی که عاشق او شوم، او را می کشم،

و ی که من او را بکشم، خون بهایش بر من واجب است،

و ی که خون بهایش بر من واجب باشد، من خود خون بهای او هستم."


پ.ن:

"‏مائیم که از باده بی جام خوشیم / ‏هر صبح منوریم و هر شام خوشیم
‏‏گویند سرانجام ندارید شما / ‏مائیم که بی هیچ سرانجام خوشیم
"